Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.114.2019.KK Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 września 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr IX/63/19 Rady Gminy Kolno z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Kozioł

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe