Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 64/IX/19 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 16 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe