Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowogród pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe