Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 24 września 2019 r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim - Bohdanem Paszkowskim, zwanym dalej "Powierzającym" a Burmistrzem Miasta Siemiatycze - Piotrem Siniakowiczem, zwanym dalej "Przyjmującym" zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadania pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe