Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe