Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, okreslenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania oraz ograniczeniaw godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radziłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe