Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/94/19 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/277/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe