Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.118.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 września 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XII/69/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Tykocin"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe