Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.116.2019.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 2 października 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr VIII/108/2019 Rady Gminy Filipów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzeia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Filipów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe