Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.125.2019.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 2 października 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr IX/64/19 Rady Gminy Narewka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu Gminy Narewka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe