Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe