Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.119.2019.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 15 października 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/133/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe