Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/76/19 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Mały Płock

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe