Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4324/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr VIII/109/2019 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe