Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.134.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 23 października 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/66/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wyngradzania naucycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sejneński

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe