Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.135.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 23 października 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/68/2019 Rady powiatu Sejneńskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe