Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/244/19 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe