Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.140.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 października 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Sejny nr VIII/64/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe