Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/169/2019 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe