Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/173/2019 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe