Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/174/2019 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe