Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.144.2019.BG Wojewody Podlaskiego

z dnia 25 listopada 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XV/243/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach: nr - Piasta I i nr 13 - Skorupy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe