Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tykocin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe