Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/59/19 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Piekuty oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe