Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/136/19 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe