Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/137/19 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe