Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Orla

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Orla

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe