Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe