Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe