Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe