Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe