Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 77/XIV/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczuczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe