Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/263/19 Rady Miasta Białystok

z dnia 2 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe