Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 2/2019 Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie przekazania Gminie Kolno zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe