Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 3/2019 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Puńsk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe