Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.156.2019.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 4 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr VIII/62/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe