Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 182/2019 Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie podwyższenia wysokości stawek procentowych oraz określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Sidra, w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe