Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/148/19 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/193/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe