Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe