Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/292/19 Rady Miasta Białystok

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe