Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/134/19 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz zwolnienia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe