Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 12.68.2019 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych prowadzonej przez Gminę Dubicze Cerkiewne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe