Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 12.71.2019 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe