Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/61 /19 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Czeremcha za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe