Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/62 /19 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe