Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/137/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe