Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/141/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe