Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie upoważnienia dyrektorów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe