Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 84/X/19 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Perlejewo z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe