Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/85/2019 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe